Aufbau Resilienzcoach RC 4

Kursleiter: Marlene Hügle

Beginn: 22.09.2023

Terminübersicht:

Modul 1: 22.-24.09.23
Modul 2: 17.-19.11.23
Modul 3: 19.-21.01.24
Modul 4: 22.-24.03.24

Kategorie: Resilienzcoach

Hauptkategorie: Gesundheit

Kosten: 2.496 € (bei ESF-Förderung 1.872 € bzw. 1.248 €)

Zielgruppe: Resilienzberater*innen

Zeitumfang: 4 x 3 Tage

Downloads:

Kurs Buchung anfragen Zurück